Arhive

Frescă – parapetism

IMG_0867

sursa foto: google.ro

Calc prin zăpada paşilor tăi la fiecare bătaie de aripi

a timpului măsurat în particule de nisip,

ce naşte din ţurţuri-oglindă reflexia gândului meu.

Naty Ela Călinescu

Reflexii – parapetism

Picături de rouă se preling pe obrazul speranţei,

Când vântul suspină printre crengi iluzia imperfecţiunii,

Iar în tăcerea nopţii lumina se revarsă deasupra lacului flămând.

Naty Ela Călinescu

sursa foto: google.com

Natural – parapetism

sursa foto: google.com

Pădurea îi cântă soarelui cromatica sa

Sub ochiul cerului, răsfăţându-şi frumuseţea

Cu galbenul pai ce-ascunde surâsul unui zeu.

Naty Ela Călinescu

Endotermie – parapetism

Transpir iubire prin fiecare por al versului tău

ca un gheţar ce se topeşte până le epuizare 

să devină totuna cu oceanul din care s-a întrupat.

Naty Ela Călinescu

Frisoane – parapetism

sursa foto: google.com

În mirosul florilor de liliac

dansează mov o lacrimă de dor,

ce tremură în adierea norilor de primăvară.

Naty Ela Călinescu

Primăvară – parapetism

sursa foto: google.ro

sursa foto: google.ro

Soarele a rătăcit printre copaci un bulb de lumină,

prin natura îngheţată cerşind o părticică de infinit

concretizată în nemărginirea unei clipe.

Naty Ela Călinescu

Imortalitate – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Ia-mi sufletul şi pictează-l pe pânza din sufragerie

şi apoi striveşte-l de al tău, 

ca să renască pe hârtie un tablou viu!

Naty Ela Călinescu

Sferă – parapetism

Pe albul creponat al unui nor răzleţ din ochii mei

s-a cuibărit trandafiriul nopţii însetate de geometria unei alte clipe

ce se revarsă perpendicular pe chipul tău. 

Naty Ela Călinescu

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Susur – parapetism

Sursa foto: google.com

Sursa foto: google.com

Când timpul se împarte în bucăţi de suflet,

Nicio rază nu mai poate să alunge durerea unui acum

Pierdut în secundele irecuperabile ale trecutului.

Naty Ela Călinescu

Periplu extatic – parapetism

O geană de lumină trasează vertiginos nepăsarea astrului selenar

ce a uitat să apună în zorii unei dimineţi a incipitului iernatic,

din noianul de gânduri ţesând transparenţa unui albastru solar întârziat.

Naty Ela Călinescu

 

Umbra – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Niciun strigăt nu mai străbate desişul uitării,

prin care goneşte şi ultima brumă de metamorfoză a sinelui

indiferent la punctul meu de vedere.

Naty Ela Călinescu

Transcendenţă – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

O stea căzătoare a ieşit de pe orbita surâsului tău,

să se ascundă în cochilia părăsită a unei scoici,

ca marea să îi şoptească dorul de soare.

Naty Ela Călinescu

Deziluzie – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google. com

Uneori fericirea este inundată de suferinţa unor amintiri,

ce îmbracă prezentul cu interogaţia fără răspuns

a verbului „a fi” în iubire.

Naty Ela Călinescu

Petale-n zbor – parapetism

 

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Atemporalul zâmbet al poetului creionează un univers paralel,

în care toamna îşi dă ultima suflare

acoperind pământul cu frunze-lacrimi. 

Naty Ela Călinescu  

In memoriam Ilorian Păunoiu, membru al U.S.R.

Trecut – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Gustul trădării îmi inundă buzele amorţite

De complimentele perfide adunate în masca adevărului,

Ca o grimasă de final a reprezentaţiei obsesive de pe o scenă de teatru.

Naty Ela

Respiraţie – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Din ceaţă plouă muguri pe pământul plin de noroi,

ca ofrandă de primăvară ce zace în suflete amorţite 

de parfumul unei amintiri ucise pe altarul dimineţii antitetice.

Naty Ela

Temporal – parapetism

Sufletu-mi te sărută de o mie de ori în fiecare dimineaţă a unei noi zile

Şi încă de o mie de ori pe fiecare aripă a clipei trăite

De-a lungul timpului răzbunător. 

Naty Ela

hourglass
sursa foto:google.com

 

Agitaţie – parapetism

sursa foto: google.ro

sursa foto: google.ro

Mi-e inima sfărâmată în o sută de frunze tomnatice,

ce se ţes într-o perdea de lumină şi întuneric,

prin care se strecoară sărutările inimii tale.

Naty Ela

Hipnoză – parapetism

Când luna îşi ţese perdeaua de neguri,

în valuri de glasuri te strig, iubire,

să cerni din universul zgomotos al meu potop de sensuri confuze.

Naty Ela

sursa foto: google.ro

sursa foto: google.ro

Paranteze – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Luna îşi ascunde în paranteză rotundă a ei lumină de mister,

Prin pânza rustică de luminiţe ţesându-şi veşnicia – 

Ca martor al sufletului otrăvit de durere.

Naty Ela

Amintire – parapetism

 Vouă care variantă vă place mai mult?

Printre măştile prezentului se scurge o clipă de eternitate,

ce strecoară divinitatea în picături de negură

imortalizate în tabloul de ieri al unei toamne târzii.  – Varianta 1

Naty Ela 

Sursa foto: google.ro

Sursa foto: google.ro

 

Printre măştile prezentului se scurge o clipă de eternitate,

ce strecoară divinitatea în picături de negură

pierdute iar şi iar în tabloul imortal al unei toamne târzii.  – Varianta 2

Naty Ela 

Muzicală – parapetism*

sursa foto: google.ro
sursa foto: google.ro

Frunzele prinse în vârtejul unui arcuş de vioară

îngână o romanţă în tonuri ruginii

printre şoaptele privirii tale ce-mi mângâie inima tremurândă.

Naty Ela

*Parapetism  – gen de poezie modernă, ce limitează textul liric la 3 versuri, cu structură liberă, dar cu posibilităţi de interpretare nelimitată, care evidenţiază trăiri, idei, sentimente, gânduri.

Puls – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Mă arunci cu sete în umbra de-ndoială,

Când după-amiaza îşi cere dreptul la cuvânt,

Prea strâns legat în tăcerea unui gând.

Naty Ela

Destin – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Îmi plânge gândul ce se scaldă hipnotic

În fântâna seacă de îmbrăţişări,

A cărei cumpănă se leagănă într-un sărut mortal.

E. N. Călinescu

Rătăcire – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Mintea-mi se adapă din izvorul privirii tale, 

Ce susură apăsat printre pietrele sufletului meu

Şi erodează-n liniştea nocturnă vorbe-aruncate în  şiroaie.

E. N. Călinescu

Zbor – parapetism

luna

sursa foto: google.com

Când simţirea ta se revarsă în adieri clandestine, 

Privirea-mi se regăseşte în corola lunii 

Ce creionează reflexii în lumina zilei de mâine.

E. N. Călinescu

Petale – parapetism

sursa foto: google.com

sursa foto: google.com

Sărut şi azi petale de gânduri

Ce se strivesc de porţile cerului,

În căutarea unor adieri de dor.

E. N. Călinescu