Melodia serii

Anunțuri

Reflexii – parapetism

Picături de rouă se preling pe obrazul speranţei,

Când vântul suspină printre crengi iluzia imperfecţiunii,

Iar în tăcerea nopţii lumina se revarsă deasupra lacului flămând.

Naty Ela Călinescu

sursa foto: google.com

Natural – parapetism

sursa foto: google.com

Pădurea îi cântă soarelui cromatica sa

Sub ochiul cerului, răsfăţându-şi frumuseţea

Cu galbenul pai ce-ascunde surâsul unui zeu.

Naty Ela Călinescu

Modelul dascălului modern

       Ne întrebăm deseori ca dascăli în ce măsură reuşim să educăm mlădiţele ce ni se dau în primire pe poarta şcolii. Suntem cu adevărat formatorii ideali pentru aceştia? Putem oare să declanşăm procesul intelectual aşteptat atât de noi, ca îndrumători, cât şi de elevi, ca beneficiari direcţi? Am ales parcursul cel mai bun pentru desăvârşirea instructiv-educativă a adulţilor de mâine? Reuşim să atingem idealul educaţional, acela de a fi un model pentru cei care învaţă?

-carti-

sursa foto: google.com

        Cred că fiecare dintre noi aspiră la atingerea acestui ideal, căci factorul educativ principal este profesorul ce caută să motiveze elevul să înveţe, echilibrând pe cât posibil cerinţele intelectuale cu efortul psihic şi fizic al acestuia, respectând particularităţile de vârstă şi individuale, dar mai ales armonizând utilul cu plăcutul sau alternând metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive. Astfel, cu cât profesorul reuşeşte să evadeze din rutina tipologică a lecţiilor de predare-învăţare-evaluare, cu atât elevul este mai atent, captat de demersul şcolar şi de ce nu, capabil să poată să dea randamentul sperat. În acest scop este nevoie de selectarea metodelor şi mijloacelor didactice adecvate fiecărui tip de lecţie, dar mai ales fiecărei clase în parte în funcţie de nivelul intelectual al acesteia. A fi un dascăl modern implică aşadar capacitatea sa de adaptare  la toate aceste aspecte menţionate, dar mai ales capacitatea de a stimula intelectual şi psihic elevii, de a le oferi siguranţa şi încrederea în forţele proprii, de a-i încuraja permanent în încercările lor de a se educa, de a-i învăţa să înveţe pentru ei, pentru viitorul lor, căci susţinerea permanentă le creează aripi puternice, cu care să zboare spre desăvârşirea propriei personalităţi.

       Dar unde se termină clasicul şi unde începe modernitatea învăţământului în general şi a dascălului în special? Nu cred că poate fi stabilită o limită precisă între cele două categorii, ţinând cont de faptul că profesorul utilizează mijloacele didactice de care dispune fie individual, fie la nivelul instituţiei de învăţământ. Iar dacă în zilele noastre se crede că tehnologia este cea care ar trebui să ia locul cărţii, atunci nu ar trebui să uităm că acest lucru nu este în totalitate aplicabil, ceea ce ne duce cu gândul la celălalt aspect al unui dascăl model şi anume înţelegerea necesităţilor şi a posibilităţilor celor şcolarizaţi, aspect definitoriu chiar, în evoluţia noastră profesională spre modelul dascălului modern. Căci niciun elev nu seamănă cu altul, iar noi, factorii educativi, avem datoria de a-i descoperi, de a le dezvolta capacităţile individuale, dar mai ales de a-i ajuta să discearnă ce este mai bine pentru ei. Şi acest lucru îl putem realiza investigând permanent modul lor de a înţelege şi de a recepta informaţiile transmise, încurajând comunicarea interrelaţională la nivelul elev-elev, dar şi la nivelul profesor-elev.

       Prin urmare, profesorul trebuie să aibă capacitatea de a observa dincolo de aparenţe, de a pătrunde în sufletul celui ce trebuie educat pentru a putea crea educabilul şi pentru a putea găsi calea potrivită pentru acesta spre cunoaşterea conceptuală, dar şi spre cunoaşterea de sine, deoarece aşa va conştientiza şi profesorul, dar şi elevul, care e drumul potrivit în viaţă pentru acesta din urmă. În acest mod va putea deveni un model de dascăl modern.

Naty Ela Călinescu

Omonimie – epigramă

Nu legau nici două stihuri 

În tractorul lor pe câmpuri,

Dar astăzi sunt buni de gură

Tractoriştii din cultură!

Naty Ela Călinescu

Unui cultivat – epigramă

Ieri se-ntreceau pe câmpuri la arat:

care-i neghiobul binecuvântat?

Dar azi, pe versuri de democraţie,

şi tractoriştii se întrec în poezie!

Naty Ela Călinescu